Schody i podesty wykonane z granitu, płyt betonowych i ceramicznych